Để hiểu rõ được sản phẩm FPT Play Box 2020, quý khách vui lòng đăng ký trải nghiệm FPT Play Box ngay tại nhà miễn phí.

QUÝ KHÁCH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY